Enne telgi kasutamist lugege läbi ja mõistke täielikult:
• kasutusjuhend ja kogu sellega kaasnev dokumentatsioon.
• Tutvuge toote võimaluste ja kasutuspiirangutega.
• Nende juhiste mittejärgimine võib põhjustada ohtliku olukorra, mis võib põhjustada tulekahju, põletusi, raskeid vigastusi või surma.


KASUTAMINE
Märkused
• Enne telkima minemist pakkige kodus telk täiesti lahti ning pange üles, et tutvuda telgiga põhjalikumalt. See on kasulik selleks, et kui peaksite telgi pimedas või kehvades tingimustes üles panema.
• Ärge kunagi kasutage telgi sees või läheduses ühtegi kütuse baasil põlevat toodet (pliidid, laternad, küttekehad jne). Kütuse baasil põlevate toodete kasutamine telgi läheduses võib põhjustada süsinikmonooksiidi - värvitu, lõhnatu gaasi - ohtlike kontsentratsioonide kogunemise. Süsinikmonooksiidi hingamine võib põhjustada raskeid vigastusi või surma.
• Hoidke leek ja soojusallikad telgist eemal. Telk on valmistatud sädemekindlast kangast, mis vastab CPAI-84 spetsifikatsioonidele. Telk ei ole tulekindel. Pideva kokkupuute korral lahtise leegi või muu soojusallikaga läheb telk põlema.
• Ankurdage oma telk kogu aeg korralikult. Nii vähendate telgile kahjustuste tekkimise ja inimestele vigastuste tekkimise võimalust.
• Loomakahjustuste ärahoidmiseks ärge hoidke telgis toitu ega toiduvalmistamise seadmeid.


Telgikaare lülid
• Võtke aega, et lülid korralikult ükshaaval kokku panna. Peaaegu kõik kaarte kahjustused tekivad kokkupanemisel või lahtivõtmisel. Hoolikas kaarelülide kokkupanemine säästab neid vigastustest ja kestavad kauem.
• Läbi lülide on tõmmatud kumm, mis hoiab lülisid omavahel kindlalt koos. Avamisel ei tohi lülisid lihtsalt lahti lasta, sest nende sees jooksev kumm tõmbab need üksteise vastu pingule, mis võib aga kahjustada lülisid. Lülid tuleb korralikult ükshaaval omavahel ühendada. Kokkupanemisel tuleb lülid korralikult pesadest välja tõmmata, et kaitsta lülide servi kahjustuste eest.
• Telgi ülespanemisel või kokkupanemisel tuleb telgi kaari läbi kaaretunnelite lükata, mitte tõmmata. Tõmmates võivad lülid pesadest lahti tulla ning nii võib kahjustada lülide servi.
• Kokkupuude soolase veega võib see põhjustada telgikaarte korrodeerumist. Loputage lülid puhta veega ja vajadusel kandke peale kerge kiht silikoonist määrdeainet.
• Äärmiselt külma ilmaga või pärast pikaajalist kasutamist võib telgikaare kumm oma algse elastsuse kaotada. Kui telgikaare kumm veel toimib, siis pingutamiseks kruvige telgikaare otsast kummiots vajalikus ulatuses välja ja siduge uus sõlm. Kui vajate lülidele uut kummi, siis on võimalik see soetada (see tähendab seda, et ei ole vaja osta uut telgikaart vaid saate kummi uuega asendada).
• Märkus: Erinevas kliimas telgi kangas laieneb ja tõmbub kokku. Selle kohandamiseks on enamikul MSR® telkidel vaia paigaldamiseks kaks auku. Kuivas kliimas, kui kangas on tihe, kasutage välimist vaiaauku. Niiske ilmaga, kui kangas on laiem, kasutage sisemist vaiaauku.
Kondensatsioon
Sõltuvalt välistemperatuurist ja kliimast võib telgi siseseinale tekkida kondensaat. Kondensatsioon on füüsika vältimatu fakt. Kui soe ja niiske õhk puutub kokku jaheda telgi kattega, siis tekib telgile kondensaat. Tavaliselt saab seda vältida, kui avada telgikatte küljes olevad õhuavad. Seega kui väljas sajab ja telk on seest niiske, siis see ei pruugi olla leke vaid tekkinud kondensaat. Suure õhuniiskuse perioodil, näiteks vihma ajal, võib kondensaadi eemaldamine või vähendamine olla võimatu. Nendes tingimustes võib telgi õhutamine tõepoolest kondensatsiooni suurendada. MSR® topeltseintega telgid on konstrueeritud nii, et niiske õhk pääseb läbi hingava telgikatte või tiheda võrgu (No-See-Um) ja koguneks vihmapiiskadeks telgikatte siseküljele. Hommikuti on see nähtus normaalne. Niisketes oludes koguneb kondensaat ka telgi sisse, põrandale, mis on samuti normaalne ega tähenda lekkivat põrandakangast.
Kanga ja võrgu rebestused
Kui telgikangas on matka ajal saanud kahjustada, siis on võimalik matka ajal teostada väiksemaid parandustöid. Paranduskomplektid on eraldi müügil ja sisaldavad veekindlaid isekleepuvaid paikamisplaastreid telgikangale, võrku ja polüuretaani vihmakatte parandamiseks.
Lüli purunemisel
Kui matka ajal kaarel lüli puruneb, siis kasutage parandamiseks telgiga kaasas olevat parandustoru. Libistage parandustoru katkise lüli ühenduskohale ja teipige see kinni. Kui seda komplektis pole,
siis on võimalik see juurde soetada. Tegemist on siiski ajutise lahendusega ning matkalt naastes on võimalik MATKaSPORDI kauplustest uus lüli tellida.
UV-kiirgus
UV-kiirgus on telgi jaoks üks kahjulikumaid elemente. Kui telk jätta püsti nädalaks või kauemaks, siis püstitage see võimalikult varjulisse kohta. Ärge jätke telki liiga pikaks ajaks UVkiirguse kätte, sest päike võib pika aja peale kangast siiski kahjustada. Kui telki pole võimalik varju püstitada, siis võib kanga kaitsmiseks kasutada vihmakatet, et kaitsta kangast väliste kahjutekitajate eest. Mõjud ilmnevad kiiremini kõrgematel kõrgustel. UV-kahjustusi garantii ei kata.
Vaiad ja tuginöörid
• Kõik telgid vajavad kinnitamist, et tuul neid ära ei lennutaks. Ohutuks ülespanekuks, erinevates situatsioonides ja kohtades, on telgiga kaasas piisavalt vaiu ja tuginööre. Vajadusel on võimalik vaiu ja tuginööre juurde soetada.
• Kui maapind, kuhu soovite oma telgi püstitada, on kõva, siis võib see maasse surutavaid vaiasid painutada. Soovitame igaks juhuks lisavaiad telkimisele kaasa võtta. Neid on võimalik ka juurde osta. Kivisel pinnasel saab telgi kinnitada ka telgi küljes olevate nööride abil suuremate kivide või muude stabiilsete objektide külge fikseerida.
• Ärge tõmmake vaiu maast välja telgi kattest või vaia aasast. Raskesti kättesaadava vaia võib tõmmata telgivaia tõmmitsaga või haamri otsaga. Kui vaia aas on katki läinud, siis selle saate telgi külge tagasi õmmelda, kuid veenduge, et õmblused tuleksid vastupidavad.
• Tuginööridega telgi pinguldamine suurendab telgi tugevust ja stabiilsust. See vähendab ka kanga longu vajumist ja kortsude tekkimist ning hoiab ära vihmavee kogunemise.
Asukoha valimine
• Telkimisala tuleb alati hoolikalt valida. Kaaluge kivide või puuokste kukkumise, välgu, üleujutuse, laviini, tugevate tuulte ja muude võimalike ohtude riski, et vähendada telgile kahjustuste tekkimise ja inimestele vigastuste tekkimise võimalust.
• Valige asukoht, mis on vihma ja tuulte eest kaitstud. Puhastage telgialune pind kividest, okstest ja muudest teravatest elementidest, et tagada mugavus ja kaitsta telgi põrandat. Võimalusel vältige telgi püstitamist märjale pinnasele. Kui see on vältimatu, siis hoidke oma telk hästi ventileerituna.
Lukud
Käituge telgi lukkudega hoolsalt. Ärge kiirustage luku avamisel või kinni panemisel. Ärge tõmmake lukku jõuga. Kui kangas jääb luku vahele, siis ärge enam edasi tõmmake vaid tõmmake lukukelku aeglaselt tagasi, et kangas pääseks lahti. Hoidke lukk puhtana. Kui luku hammastesse satub liiva, võib see tekitada hõõrdumist ja kahjustada lukku. Vajadusel loputage seda veega.
Telgi aluskate
Kasutage telgi aluskatet (footprint). Aluskate hoiab telgi alt puhtana ja kuivana ning vähendab telgi põhja kulumist. Kui aluskate pole juba telgiga kaasas, siis on võimalik vastavalt telgile see eraldi soetada.

HOIUSTAMINE
Telki tuleb hoiustada kuivalt. Kui olete oma telgi laagriplatsil pidanud vihmas kokku pakkima, siis oleks hea, kui saate selle võimalikult ruttu lahtiselt kuivama panna, et vältida hallituse ja ebameeldiva lõhna tekkimist. Kuigi telkidel on kasutatud parimat saadaolevat polüuretaanist hüdroisolatsiooni, põhjustab pikaajaline kokkupuude niiskusega hüdrolüüsi; veekindel kiht laguneb, muutudes pehmeks, kleepuvaks ja ei ole enam veekindel. Hallitus võib põhjustada telgi
määrdumist, haisu teket ja veekindla katte lagunemist. Hallitus- ja niiskuskahjustused ei kuulu garantii alla. Kuivatage oma telk pärast igat reisi põhjalikult ja hoidke seda hoiukotist väljas, kuivas ja jahedas kohas, kus poleks otsest päikesevalgust.


PUHASTAMINE
• Telgi aluskatte (Footprint) kasutamine on kõige tõhusam viis telgi puhtana hoidmiseks.
• Pühkige oma telk puhtaks. Enne pakendamist veenduge, et varikatus oleks puhas kividest, lehtedest, mustusest ja okstest.
• Laske telgil pärast vihma või hommikust kastet kuivada ning alles siis pakkige kokku.
• Puhastamiseks kasutage käsna ja õrnatoimelist seepi. Pesumasinas mitte pesta. Kui on vaja täiendavat puhastamist, peaks aiavoolikuga olema võimalik ülejäänud mustus maha pesta. Ärge kasutage pesuaineid, seepi, valgendajaid ega pange seda kuivatisse, sest need
võivad eemaldada veekindluse ja kahjustada kangast. Enne pakkimist või hoiustamist laske telgil täielikult õhu käes kuivada.


GARANTIITINGIMUSED
Garantii kehtib toote materjalide ja töötluse puudustele 3 aastat, kui pakendil pole teisiti märgitud. Garantii alla ei lähe toote mittesihipäraselt või valesti kasutamisest põhjustatud defektid ega
pikaajalise kasutamisega kaasnev normaalne kulumine. Kui tootega on probleeme, peab ostja tagastama selle koos ostu tõendava tšekiga puhastatuna kauplusesse, kust see osteti. Müüja saadab toote omakorda tootjale ekspertiisi. Pärast ekspertiisi tootja kas asendab defektiga toote või parandab vea. Kui toote kahjustus ei käi garantii alla, võib tootja selle parandada ostja kulul, kaasaarvatud transpordikulud. Soovi korral saate ühendust võtta ka otse tootjaga: www.cascadedesigns.com

                                                                                                                                                                                                              

Telgi püstitamise A&O. MATKaTV. Vaata siit!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Kuidas pikendada telgi eluiga? Nõuanded telgihoolduseks. Loe blogipostitust.

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   

Toode on lisatud soovinimekirja
Toode lisatud võrdluseks