Click for more products.
No produts were found.
0

Petzl TIKKINA

Enne pealambi kasutamist peab:

 • Lugema ja aru saama kasutusjuhendist, kuidas toodet kasutada.
 • Tutvuma toote võimaluste ja kasutuspiirangutega.
 • Mõistma ja aktsepteerima kaasnevaid riske.

Nende hoiatuste tähelepanuta jätmine võib põhjustada raskeid vigastusi või surma.

Lambi kasutamine

 • Erinevate valgusrežiimide valimiseks kasutage lambi peal olevat nuppu.
 • Kui hoida nuppu all vähem kui 3 sekundit, siislülitub lamp välja.
 • Kui lamp lülitub varuvalgustuse režiimile, annab see siiski piisavalt valgust kõndimiseks, kuid mitte dünaamiliseks tegevuseks (näiteks jooksmine, maastikurattasõit, suusatamine).

HYBRID pealamp

 • Pealamp ühildub AAA aluselise, nikkelmetallhüdriid (NiMH) või liitiumioon (Li-ion) laetava patareidega.
 • Pealamp töötab ka laetava CORE akuga, mida müüakse lisavarustusena.
 • Tähelepanu: kui kasutate CORE akut, siis peaaegu tühi aku võib valgustuse üsna kiiresti välja lülitada.

Rikke korral

 • Kontrollige patareide seisukorda ja polaarsust.
 • Kontrollige, et kontaktid pole korrodeerunud.
 • Korrodeerumise korral puhastage kontakte, kraapides neid õrnalt, deformeerimata. Kui lamp ikkagi ei tööta, võtke ühendust Petzliga.

ÜLDINE TEAVE PETZLI LAMPIDE KOHTA

 • Kooskõlastatud EL-i deklaratsiooniga, mis on saadaval aadressil Petzl.com.

*A.Ettevaatusabinõud laetava akukäsitsemisel

HOIATUS -plahvatuse ja põletuse oht.

 • Vale kasutamine võib akut kahjustada.
 • Ärge üritage akutdemonteerida.
 • Ärge visake akut tulle.
 • Ärge laske akul lühisesse minna, võib põhjustada põletusi.
 • Ärge laadige ühekordseid patareisid.
 • Jälgige,etpanete aku lampi õiget pidi ehk jälgidapolaarsust;polaarsuse märgistused on aku korpusel.
 • Kui happeline elektrolüüt hakkab lekkima, vältige kokkupuudet selle söövitava ja ohtliku ainega. Kokkupuute korral pöörduge arsti poole. Vahetage välja akud ja utiliseerige defektsed akud vastavalt kehtivatele kohalikele eeskirjadele.
 • Ärge kasutage koos erinevate tootjate patareisid.
 • Ärge kasutage koos uusi ja kasutatud patareisid.
 • Pikaajaliseks hoiustamiseks peab lambist patareid eemaldama.
 • Hoidke patareid lastele kättesaamatus kohas.

*B. Ettevaatusabinõud lambi käsitlemisel

 • Ärge lubage lapsel lampi järelevalveta kasutada.

Silmade ohutus

 • Lamp on klassifitseeritud IEC 62471 standardi kohaselt 2. riskirühma (mõõdukas risk).
 • Ärge vaadake otse põlevasse valgusallikasse.
 • Lambi optiline kiirgus võib olla ohtlik. Vältige lambi valguse suunamist teise isiku silmadesse.
 • Ere sinine valgus võib silma võrkkestale ehk reetinale tekitada fotokeemilisi kahjustusi, eriti lastel.

Elektromagnetiline ühilduvus

 • Vastab elektromagnetilist ühilduvust käsitlevatele määrustele.
 • HOIATUS: see ei taga, et häireid ei esine. Kui märkate elektromagnetilist häiret oma lambi ja elektriseadmete vahel, lülitage lamp välja või hoidke see eemal tundlikest elektroonikaseadmetest (nt laviinimajakad, lennujuhtimisseadmed, sidevahendid, meditsiiniseadmed).

Energiamõjuga toote direktiiv

 • Vastab energiamõjuga toodete direktiivile (ErP) 2009/125 / EÜ.
 • Kohene täisvalgustus; valguse toon: 6000–7000 K; nominaalne valgusnurk: 26 °; lülitustsüklite arv: minimaalselt 13 000.

*C. Puhastamine, kuivatamine

 • Kui olete kasutanud lampi niiskes keskkonnas, eemaldage lambist patareid ja pange lamp lahtiselt kuivama.

*D. Hoiustamine

*E. Keskkonna kaitsmiseks

 • Utiliseerige lamp vastavalt kehtivatele kohalikele eeskirjadele.

Modifikatsioonid / remonditööd

 • Keelatud väljaspool Petzli hooneid, välja arvatud varuosad.

Petzli garantii

 • Lambil on viieaastane garantii materjalide või tootmisdefektide ilmnemise korral.
 • Garantii ei kehti: normaalne kulumine, oksüdeerumine, ümberehitused või muudatused, valesti hoiustatud, kehv hooldus, aku lekke korral, õnnetuste tagajärjel tekkinud kahjustused, hooletussejätmine või kasutamine viisil, mille jaoks toode pole mõeldud.

Vastutus

 • Petzl ei vastuta tagajärgede eest otseselt, kaudselt, õnnetuse korral või mõnd muud tüüpi kahjustuse tekkimise korral, mis tulevad selle toote kasutamisest.

* vaata jooniseid originaaljuhendilt

Menu

Logi sisse või loo konto.

Kui e-poe konto on loodud - logi sisse