Click for more products.
No produts were found.
0

COLEMAN BatteryGuard 200L LED latern

Enne laterna kasutamist:

 • Tutvuge kasutusjuhendiga.
 • Tutvugetootevõimaluste ja kasutuspiirangutega.

PATAREI PAIGALDAMINE VÕI VAHETAMINE

 • Laterna pikemaks elueaks kasutage leelispatareisid.

Ettevaatust:

 • Ärgekasutage samal ajal koosvanu ja uusi patareisid.
 • Ärgekasutage samal ajal koosleelis-, standard- (süsinik-tsink) ega laetavaidpatareisid.Võib põhjustadavooluringiülekuumenemistjakahjustada laternat.
 1. 4 AA / LR6 patarei paigaldamisekskeerakealumist korki vastupäeva, eteemaldada patareikate (joonis 1).
 2. Kontrollige,et patareioleksõigetpidiõiges asendis;polaarsuse märgistused onpatareikorpusel.(joonis 2).
 3. Sulgege patareikate keerates seda päripäeva (joonis 3).

KASUTAMINE

 • Sisse- ja väljalülitamiseks vajutage laterna peal asuvat nuppu (joonis 4).
 • Laterna tööaeg sõltub sellest, kas see töötab pidevalt või vahelduvalt.
 • Vahelduv töö pikendab patareide tööaega. Tööaja, kiirguse kauguse ja valgustugevuse leiate pakendilt. Kõik tööaja, kiirguskauguse ja valgustugevuse testid viiakse läbi uute patareidega või täielikult laetud akudega / energiasalvestusseadmetega.
 • LED-e ei pea kunagi välja vahetama.
 • Ärge jätke tühjaks saanud patareisid laternasse pikemaks ajaks, kuna see võib seadet jäädavalt kahjustada.
 • Lambi välispinna puhastamiseks kasutage ainult niisket lappi ja õrna nõudepesuvahendit. Vältige liigset vett ja tugevat puhastusvahendit, mis võivad lampi kahjustada.

SOOVITUSED PATAREIDE KÄITLEMISEKS

 • Kui patareisid enam kasutada ei saa, tuleks need seadmest eemaldada ja viia kogumispunkti või õigesti hävitada. Patareisid ei tohi visata tavalise prügi hulka, vaid need tuleks viia kogumispunkti. Küsige teavet kohalikelt omavalitsustelt.
 • Ärge visakeakutõue ja ärgesedapõletage: teatud ainete (Hg, Pb, Cd, Zn, Ni) sisaldus,mida onkasutatudaku tootmiseks,võib olla ohtlik keskkonnale ja inimeste tervisele.

SOOVITUSED ELEKTRILISTE JA ELEKTROONIKAJÄÄTMETE KÄITLEMISEKS

 • Kui seadme kasutusaeg on lõppenud, tuleb see visata õigesse kohta. Seadet ei tohiks panna sortimata olmejäätmete hulka. Selekteeritud sorteerimine soodustab nende jäätmete ringlusesse võetavate materjalide taaskasutamist. Viige seadmed spetsiaalselt selleks otstarbeks ettenähtud punkti. Selle kohta saate teavet kohalikelt omavalitsustelt.
 • Utiliseerige vastutustundlikult ja ärge põletage seadmeid. Teatavad elektriseadmetes leiduvad ohtlikud ained võivad kahjustada keskkonda ja avaldada potentsiaalset kahjulikku mõju inimeste tervisele.

GARANTIITINGIMUSED

Garantii kehtib 2 aastat, kui pakendil pole teisiti märgitud.Garantii alla ei lähe toote mittesihipäraselt või valesti kasutamisest põhjustatud defektid ega pikaajalise kasutamisega kaasnev normaalne kulumine. Kui tootega on probleeme, peab ostja tagastama selle koos ostu tõendava tšekiga puhastatuna kauplusesse, kust see osteti. Müüa saadab toote omakorda tootjale ekspertiisi. Pärast ekspertiisi tootja kas asendab defektiga toote või parandab vea. Kui toote kahjustus ei käi garantii alla, võib tootja selle parandada ostja kulul, kaasaarvatud transpordikulud.Kui toode on defektne ja garantiiaeg pole läbi, saate ka ühendust võta otse tootjaga. Tagastusvolituse saamiseks helistage telefonil+420 286 001 054või kirjutage www.coleman.eu. Ärge tagastage toodet Colemanile ilma loata. Teid juhendatakse kuidas oma tootele silti kinnitada, mis sisaldab teie nime, aadressi, telefoninumbrit ja probleemi kirjeldust. Lisage originaaltšeki koopia.


Kui tootel on garantiiaeg läbi jalaternon katki aga seda saaks parandada, siis saatesamutipöörduda otse tootja poole internetiaadressilwww.coleman.eu.

Menu

Logi sisse või loo konto.

Kui e-poe konto on loodud - logi sisse