Click for more products.
No produts were found.
0

Petzl Actic/Tactikka CORE 450lm


Enne pealambi kasutamist peab:


• Lugema ja aru saama kasutusjuhendist, kuidas toodet kasutada.
• Tutvuma toote võimaluste ja kasutuspiirangutega.
• Mõistma ja aktsepteerima kaasnevaid riske.
Nende hoiatuste tähelepanuta jätmine võib põhjustada raskeid vigastusi või surma.


Lambi kasutamine


• Erinevate valgusrežiimide valimiseks kasutage lambi peal olevat nuppu.
• Lambi väljalülitamiseks hoida nuppu all vähem kui 3 sekundit.
• Kui lamp lülitada välja värvilises režiimis, siis uuesti sisselülitamisel süttib sama värv.
• Kui lamp lülitub varuvalgustuse režiimile, annab see siiski piisavalt valgust kõndimiseks, kuid mitte dünaamiliseks tegevuseks (näiteks jooksmine, maastikurattasõit, suusatamine).


HYBRID pealamp


• Pealamp ühildub AAA aluselise, nikkelmetallhüdriid (NiMH) või liitiumioon (Li-ion) laetava patareidega.
• Pealamp töötab ka laetava CORE akuga, mida müüakse lisavarustusena.
• Tähelepanu: kui kasutate CORE akut, siis peaaegu tühi aku võib valgustuse üsna kiirestivälja lülitada.
Laetava aku laadimine
• Lambiga on kaasas laetav Petzl Li-Ion aku. Võimsus: 1250 mAh.
• Enne esimest kasutamist laadige aku täiesti täis.
• Kasutage lambis ainult Petzli akut.
• Liitiumioonakud kaotavad igal aastal 10% oma võimsusest. Pärast 300 laadimis- /tühjenemistsüklit on akul siiski umbes 70% esialgsest võimsusest.
• Laadige ainult USB-kaabli abil. Laadija väljundpinge ei tohi ületada 5 V.
• Kasutage ainult II kaitseklassi elektritarvitit (nii põhikaitse kui ka rikkekaitse on tagatud topeltisolatsiooniga või tugevdatud isolatsiooniga ). Ärge jätke akut laadimise ajal järelevalveta.
Laadimisaeg
• Laadimisaeg Petzli USB-laadija või arvuti abil on 3 tundi.
• Hoiatus: kui arvutiga on ühendatud mitu USB-seadet, võib laadimisaeg pikeneda (kuni 24h).
• Laadimisel süttib aku laadimise indikaator punaselt, kui aku on täis laetud, muutub punane indikaatortuli roheliseks ning jääb roheliseks kuni ühendate laadija aku küljest lahti.
Laetava aku vahetamine
• Kasutage ainult Petzl laetavat akut. Kasutades teist tüüpi laetavat akut võib see lampi kahjustada. 


ÜLDINE TEAVE PETZLI LAMPIDE KOHTA


• Kooskõlastatud EL-i deklaratsiooniga, mis on saadaval aadressil Petzl.com.
*A. Ettevaatusabinõud laetava aku käsitsemisel
HOIATUS - plahvatuse ja põletuse oht.
• Vale kasutamine võib laetavat akut kahjustada.
• Ärge uputage akut vette.
• Ärge visake akut tulle.
• Ärge laske akul kokku puutuda liiga kõrge temperatuuriga. Järgige kasutussoovitusi ja
säilitustemperatuure.
• Ärge kasutage kahjustatud ega modifitseeritud akut! Kahjustatud või modifitseeritud akud
võivad käituda ettenägematult ja põhjustada tulekahju, plahvatusi või vigastusohtu.
• Ärge ise laetavat akut hävitage; see võib plahvatada või eraldada mürgiseid aineid.
• Ärge demonteerige kahjustunud akut. Utiliseerige laetav aku vastavalt kehtivatele kohalikele
eeskirjadele.
• Happeline elektrolüüdi lekkimisel, vältige kokkupuudet selle söövitava ja ohtliku ainega.
Kokkupuute korral pöörduge arsti poole. Vahetage välja akud ja utiliseerige defektsed akud
vastavalt kehtivatele kohalikele eeskirjadele.
*B. Ettevaatusabinõud lambi käsitlemisel
• Ärge lubage lapsel lampi järelevalveta kasutada.
Silmade ohutus
• Lamp on klassifitseeritud IEC 62471 standardi kohaselt 1. riskirühma (madala riskiga).
• Ärge vaadake otse põlevasse valgusallikasse.
• Lambi optiline kiirgus võib olla ohtlik. Vältige lambi valguse suunamist teise isiku silmadesse.
• Ere sinine valgus võib silma võrkkestale ehk reetinale tekitada fotokeemilisi kahjustusi, eriti lastel.
Elektromagnetiline ühilduvus
• Vastab elektromagnetilist ühilduvust käsitlevatele määrustele.
• HOIATUS: see ei taga, et häireid ei esine. Kui märkate elektromagnetilist häiret oma lambi ja elektriseadmete vahel, lülitage lamp välja või hoidke see eemal tundlikest elektroonikaseadmetest (nt laviinimajakad, lennujuhtimisseadmed, sidevahendid, meditsiiniseadmed).
Energiamõjuga toote direktiiv
• Vastab energiamõjuga toodete direktiivile (ErP) 2009/125 / EÜ.
• Kohene täisvalgus; valguse toon: 6000–7000 K; kõrgeima intensiivsusega nimikiirgusnurk: 32°/24°; kombineeritult: 20.2°/23°; lülitustsüklite arv: minimaalselt 13 000.
*C. Puhastamine, kuivatamine
• Kui olete kasutanud lampi niiskes keskkonnas, eemaldage lambist aku ja kuivatage lambi korpus avatud USB-pordi kaanega.
• Kokkupuutumisel mereveega loputage lamp mageda veega ning seejärel kuivatage.
*D. Hoiustamine, transportimine
• Pikaajaliseks hoiustamiseks laadige aku täis (korrata iga kuue kuu tagant) ning eemaldage aku lambist. Vältige aku täielikku tühjenemist. Hoidke akut kindlasti kuivas kohas. Ideaalne
hoiustustemperatuur on vahemikus 20–25 ° C. Sellistes tingimustes saab aku 12 kuuga tühjaks. Lukustage lamp, kui te seda ei kasuta, et vältida selle tahtmatut sisselülitamist.
*E. Keskkonna kaitsmiseks
• Utiliseerige lamp vastavalt kehtivatele kohalikele eeskirjadele.
Modifikatsioonid / remonditööd
• Keelatud väljaspool Petzli hooneid, välja arvatud varuosad.


Petzli garantii


• Lambil on viieaastane garantii materjalide või tootmisdefektide ilmnemise korral (välja arvatud laetav aku, millele on tagatud garantii kaks aastat või 300 laadimis-/tühjenemistsüklit).
• Garantii ei kehti: rohkem kui 300 laadimis- / tühjenemistsüklit, normaalne kulumine, oksüdeerumine, ümberehitused või muudatused, vale hoiustamine, kehv hooldus, õnnetuste
tagajärjel tekkinud kahjustused, hooletussejätmine või vale kasutamine.
Vastutus
• Petzl ei vastuta tagajärgede eest otseselt, kaudselt, õnnetuse korral või mõnd muud tüüpi
kahjustuse tekkimise korral, mis tulevad selle toote kasutamisest.
* vaata jooniseid originaaljuhendilt

Menu

Logi sisse või loo konto.

Kui e-poe konto on loodud - logi sisse