Click for more products.
No produts were found.
0

Petzl Bindi


Enne pealambi kasutamist peab:


• Lugema ja aru saama kasutusjuhendist, kuidas toodet kasutada.
• Tutvuma toote võimaluste ja kasutuspiirangutega.
• Mõistma ja aktsepteerima kaasnevaid riske. Nende hoiatuste tähelepanuta jätmine võib põhjustada raskeid vigastusi või surma.


Lambil on:


• Kolm valget valgustuse režiimi: nõrk, keskmine ja tugev.
• Pidevas või vilkuvas-režiimis punane tuli.
• Lambi peal nupp erinevate valgusrežiimide valimiseks.
• Nupp töötab: 1. Ühe vajutusega; 2. Pikema hoidmisega
Märge:
• Lambi sisse- või väljalülitamisel süttib energiamõõdik neljaks sekundiks.
• Lambi väljalülitamiseks hoida nuppu all vähem kui 3 sekundit.
• Kui lamp lülitada välja värvilises režiimis, siis uuesti sisselülitamisel süttib sama värv.
• Enne varuvalgustuse režiimile lülitumist vilgub lamp 3 korda, seejärel vilgub iga 30 sekundi järel 3 korda punaselt.
• Lukustuse avamiseks vajutage pikalt nuppu või tehke neli järjestikust vajutust.
Laetava aku laadimine
• Lambil on integreeritud Petzl Li-Ion laetav aku, mille võimsus on 680 mAh.
• Enne esmakordset kasutamist laadige aku täis.
• Liitiumioonakud kaotavad igal aastal 10% oma võimsusest. Pärast 300 laadimis- / tühjenemistsüklit on akul siiski umbes 70% esialgsest võimsusest.
• Laadige akut ainult USB-kaabli abil. Laadija väljundpinge ei tohi ületada 5 V.
• Kasutage ainult II kaitseklassi elektritarvitit (nii põhikaitse kui ka rikkekaitse on tagatud topeltisolatsiooniga või tugevdatud isolatsiooniga ). Ärge jätke akut laadimise ajal järelevalveta.
• Kui lamp on kokku puutunud veega kuivatage see enne kaabli USB-porti sisestamist.
• Laadimisaeg Petzli USB-laadija või arvuti abil on 4 tundi.
• Hoiatus: kui arvutiga on ühendatud mitu USB-seadet, võib laadimisaeg pikeneda (kuni 24h).
• Laadimisel süttib aku laadimise indikaator punaselt, kui aku on täis laetud, muutub punane indikaatortuli roheliseks ning jääb roheliseks kuni ühendate laadija aku küljest lahti.
• Lambil on sisseintegreeritud aku, mis on ligipääsmatu ja seda ei saa asendada.
• Ärge proovige lampi avada.


ETTEVAATUSABINÕUD LAMBI KASUTAMISEKS


• Antud lampi ei soovitata lastele.
Silmade ohutus
• Lamp on klassifitseeritud IEC 62471 standardi kohaselt 1. riskirühma (madala riskiga).
• Ärge vaadake otse põlevasse valgusallikasse.
• Lambi optiline kiirgus võib olla ohtlik. Vältige lambi valguse suunamist teise isiku silmadesse.
• Ere sinine valgus võib silma võrkkestale ehk reetinale tekitada fotokeemilisi kahjustusi, eriti lastel.
Elektromagnetiline ühilduvus
• Vastab elektromagnetilist ühilduvust käsitlevatele määrustele.
• Hoiatus: kui laviinipiipar on saatmis-/vastuvõturežiimis, võib see lampi häirida. Häirimise korral (mida tähistab laviinipiipari staatiline müra) liigutage laviinipiipar pealambist eemale.
Energiamõjuga toote direktiiv
• Vastab energiamõjuga toodete direktiivile (ErP) 2009/125 / EÜ.
• Kohene täisvalgus; valguse toon: 6000–7000 K; nominaalne valgusnurk: 36°; lülitustsüklite arv: minimaalselt 13 000.


ÜLDINE TEAVE PETZLI LAMPIDE KOHTA


• Kooskõlastatud EL-i deklaratsiooniga, mis on saadaval aadressil Petzl.com.
*A. Ettevaatusabinõud laetava aku käsitsemisel
HOIATUS - plahvatuse ja põletuse oht.
• Vale kasutamine võib laetavat akut kahjustada.
• Ärge hoidke lampi tules.
• Ärge jätke akut kõrgete temperatuuride kätte. Järgige kasutussoovitusi ja säilitustemperatuure.
• Ärge hävitage lampi; see võib plahvatada või eraldada mürgiseid aineid.
• Kui aku on kahjustatud, ärge demonteerige seda või muutke selle ülesehitust. Utiliseerige lamp vastavalt kehtivatele kohalikele eeskirjadele.
*B. Puhastamine, kuivatamine
• Kui olete kasutanud lampi niiskes keskkonnas või on olnud kokkupuude mereveega, siis loputage lamp mageda veega ning seejärel kuivatage.
*C. Hoiustamine, transportimine
• Pikaajaliseks hoiustamiseks laadige aku täis (korrata iga kuue kuu tagant). Vältige lambi täielikku tühjenemist. Ideaalne hoiustustemperatuur on vahemikus 20–25 ° C. Sellistes
tingimustes saab aku 12 kuuga tühjaks. Hoidke lampi kuivas. Kui lampi ei kasutata, soovitame lukustada see väljalülitatud asendisse.
*D. Keskkonna kaitsmiseks
• Utiliseerige lamp vastavalt kehtivatele kohalikele eeskirjadele.
*E. Modifikatsioonid / remonditööd
• Keelatud väljaspool Petzli tehast, välja arvatud varuosad.


Petzli garantii


• Lambil on kolmeaastane garantii materjalide või tootmisdefektide ilmnemise korral.
• Garantii ei kehti: rohkem kui 300 laadimis- / tühjenemistsüklit, normaalne kulumine, oksüdeerumine, ümberehitused või muudatused, vale hoiustamine, kehv hooldus, õnnetuste
tagajärjel tekkinud kahjustused, hooletussejätmine või vale kasutamine.
Vastutus
• Petzl ei vastuta tagajärgede eest otseselt, kaudselt, õnnetuse korral või mõnd muud tüüpi
kahjustuse tekkimise korral, mis tulevad selle toote kasutamisest.
* vaata jooniseid originaaljuhendilt.

Menu

Logi sisse või loo konto.

Kui e-poe konto on loodud - logi sisse