Äärmiselt kompaktne pealamp hädajuhtumite jaoks.


Patareid
• Pealamp töötab CR2032 liitiumakudega.
• Nõuetekohaselt hoiustatud seadme eluiga on kuni 10 aastat.
Rikke korral
• Kontrollige patareide seisukorda ja polaarsust.
• Kontrollige, et kontaktid pole korrodeerunud.
• Korrodeerumise korral puhastage kontakte, kraapides neid õrnalt, kahjustamata. Kui lamp endiselt ei tööta, võtke ühendust Petzliga.


ÜLDINE TEAVE PETZLI LAMPIDE KOHTA


• Kooskõlastatud EL-i deklaratsiooniga, mis on saadaval aadressil Petzl.com.
*A. Ettevaatusabinõud laetava aku käsitsemisel
HOIATUS - plahvatuse ja põletuse oht.
• Ärge proovige akusid demonteerida.
• Ärge visake akusid tulle.
• Ärge laske akudel lühisesse minna, võib põhjustada põletusi.
• Ärge laadige ühekordseid akusid.
• Jälgige aku õiget polaarsust; polaarsuse märgistused aku korpusel.
• Aku lekke korral kaitske oma silmi. Katke aku korpus enne avamist kaltsuga. Patareide vedelikuga kokkupuutumisel loputage kahjustatud piirkonda koheselt puhta veega ja pöörduge viivitamatult arsti poole.
• Ärge kasutage koos erinevate tootjate patareisid.
• Ärge kasutage koos uusi ja kasutatud patareisid.
• Pikaajaliseks hoiustamiseks peab lambist patareid eemaldama.
• Hoidke patareid lastele kättesaamatus kohas.
*B. Ettevaatusabinõud lambi käsitlemisel
Silmade ohutus
• Lamp on klassifitseeritud IEC 62471 standardi kohaselt 2.riskirühma (mõõdukas risk).
• Ärge vaadake otse põlevasse valgusallikasse.
• Lambi optiline kiirgus võib olla ohtlik. Vältige lambi valguse suunamist teise isiku silmadesse.
• Ere sinine valgus võib silma võrkkestale ehk reetinale tekitada fotokeemilisi kahjustusi, eriti lastel.
Elektromagnetiline ühilduvus
• Vastab 2014/30 / EL elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi nõuetele.
• Hoiatus: kui laviinipiipar on saatmis-/vastuvõturežiimis, võib see lampi häirida. Häirimise korral (mida tähistab laviinipiipari staatiline müra) liigutage laviinipiipar pealambist eemale.
*C. Puhastamine, kuivatamine
• Kui olete kasutanud lampi niiskes keskkonnas, eemaldage lambist patareid ja laske sel avatud korpusega kuivada.
*D. Hoiustamine

Hoidke lampi kuivas. Kui lampi ei kasutata, soovitame lukustada see väljalülitatud asendisse.
*E. Keskkonna kaitsmiseks

• Utiliseerige lamp vastavalt kehtivatele kohalikele eeskirjadele.
Modifikatsioonid / remonditööd

• Keelatud väljaspool Petzli tehast, välja arvatud varuosad.


Petzli garantii


• Lambil on kümneaastane garantii materjalide või tootmisdefektide ilmnemise korral.
• Garantii ei kehti: normaalne kulumine, oksüdeerumine, ümberehitused või muudatused, vale hoiustamine, kehv hooldus, aku lekke korral, õnnetuste tagajärjel tekkinud kahjustused, hooletussejätmine või kasutamine viisil, mille jaoks toode pole mõeldud.
Vastutus
• Petzl ei vastuta tagajärgede eest otseselt, kaudselt, õnnetuse korral või mõnd muud tüüpi
kahjustuse tekkimise korral, mis tulevad selle toote kasutamisest.
* vaata jooniseid originaaljuhendilt

Toode on lisatud soovinimekirja
Toode lisatud võrdluseks