Click for more products.
No produts were found.
0

Petzl Pixa 3R ATEX

Pealamp, mis sobib plahvatusohtlikku keskkonda.

Rakendusala
• PIXA 3R ATEX pealampi võib kasutada kohtades, kus kasutatakse gaasi, aure, tolmu või udu, mille isesüttimistemperatuur on rõhu ühes atmosfääris suurem kui 135 °C (135 ° C = pealambi maksimaalne taluvustemperatuur).
• PIXA 3R ATEX pealampi ei tohi kasutada kaevandustes, kus võib esineda tulekahjusid.


Sõnastik: märgistuste tähendused
ATEX 2014/34 / UE direktiiv jagab ohtlikud alad kolmeks:
• Tsoon 0 või 20: konstantne plahvatusohtlik keskkond (naftapaak).
• Tsoon 1 või 21: sageli plahvatusohtlik keskkond (segu, mis tekib seadmete töö tegemiseajal).
• Tsoon 2 või 22: kogemata võib tekkida plahvatusohtlik keskkond (seadme talitushäirekorral, leke).
PIXA 3R ATEX on 3. kategooria seade, mida saab kasutada tsoonides 2 ja 22. Tsoonides 0 ja 20 ning tsoonides 1 ja 21 on seadme kasutamine keelatud.
Enne lambi kasutamist pöörake tähelepanu erinevatele ohtlikele aladele, millega võite oma töökohal kokku puutuda.
Näide: II 3 GD
• Seadmete kasutamine plahvatusohtlikus keskkonnas.
• II: pinnatööstuse seadmerühm.
• 3: seade tsoonide 2/22 jaoks.
• GD: gaasi ja tolmu sisaldav keskkond.
Gaasikaitse režiim
Näide: ic IIB T4 Gc
• seadmete kasutamine plahvatusohtlikus keskkonnas.
• Ic: sisemiselt ohutu kaitserežiim.
• IIB *: gaasi alajaotus koos etüleeniga.
• T4: maksimaalne pinnatemperatuur 135 °C.
• Gc: gaasikaitse tase.
* HOIATUS: kui lampi kasutada koos või ilma peapaelata Petzl VERTEXi kiivril (koos silmakaitsega või ilma silmakaitseta), klassifitseeritakse see ainult IIA-ks (gaasi alajaotus koos
propaaniga). Mis tahes muu kiivri puhul tehke kindlasti ATEX-i riskianalüüs.
Tolmukaitse režiim
Näide: ic IIIC T135 °C DC
• Seadmete kasutamine plahvatusohtlikus keskkonnas.
• ic: sisemiselt ohutu kaitserežiim
• IIIC: juhtiv tolm
• T135 °C: maksimaalne pinnatemperatuur 135 °C
• Dc: tolmukaitse tase


Aku
• PIXA 3R ATEX lamp on sõltumatu INERIS laboratooriumi poolt sertifitseeritud kui plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatav seade kasutades koos Petzl E78003 akuga.
• Hoiatus: Ärge vahetage akut plahvatusohtlikus keskkonnas. Ärge laadige akut plahvatusohtlikus keskkonnas. Ärge transportige akut (väljaspool lampi) plahvatusohtlikus keskkonnas.


Pixa 3R*
Laetav mitmevihuline ja muudetava seadistusega pealamp, mis sobib plahvatusohtlikku keskkonda.
Enne pealambi kasutamist peab:
• Lugema ja aru saama kasutusjuhendist, kuidas toodet kasutada.
• Tutvuma toote võimaluste ja kasutuspiirangutega.
• Mõistma ja aktsepteerima kaasnevaid riske.
Nende hoiatuste tähelepanuta jätmine võib põhjustada raskeid vigastusi või surma.


Nomenklatuur*


(1) lambi korpus, (2) valimisnupp, (3) plaadi tugi, (4) kummist peapael, (4bis) kummist peapaela kinnitusplaat, (5) kiivri kinnitusplaat, (6) aku laadimise indikaator, (7) laadimise alus, (7 bis)
laadimisindikaator, (8) USB A / micro B kaabel, (9) seinalaadija koos adapteriga


Kasutamine
Lambi kasutamise võimalused:
• Peas kandmiseks kummist peapael
• Kiivri küljes kandmiseks: kinnitades VERTEX (alates 2010. aastast toodetud mudelid) ja ALVEO Petzli kiivritele või kiivritele, mis on varustatud standardse pesaga (20 x 3mm) kasutades kinnitamiseks kiivri kinnitusplaati. Muude kiivrite jaoks võite kasutada kummist
peapaela (lisavarustus E78002).
• Asetatud ilma peapaelata maapinnale (pöörlemine 90°).Sisse-välja lülitamine, režiimi valimine
• Keerake selekteerimise nuppu (*valgustusjõudluse tabel).
Lambi seadistamine
• Lambil on kolm valgustuse seadistust, mida saab kohandada vastavalt vajadustele.
• Igal seadistusel on kolm režiimi (lainurk, kombineeritud või fikseeritud).
• Seadistus 1: STANDARD: tasakaalustab heleduse ja põlemisaja igas režiimis.
• Seadistus 2: MAX AUTONOMY: prioriteediks on põlemisaeg.
• Seadistus 3: MAX POWER: prioriteediks on hea valgustugevus.
Seadistamise sammud
1. Läbige kaks täielikku tsüklit kiire valimisnupu keeramisega.
2. Esiküljel süttivad rohelised LEDid. See näitab, et olete setingud seadistanud. Põlevate LEDide arv näitab teie lambi seadistust.
3. Seadistuse valimiseks või muutmiseks keerake nuppu, et valida vastavalt vajadustele põlevate LEDide arv.
• Konfiguratsioonikoodi leiate lambi plaadilt.
• Mõni sekund pärast seadistuse valimist, rohelised LED tulukesed vilgatavad, et kinnitada seadistus.
• Hoiatus: Lamp läheb põlema, kuiLED-id on vilkunud. Ärge suunake valgust oma silmade poole: pimestamise oht.
• Kui lamp süttib, saate seda tavapäraselt kasutama hakata.
• Lamp salvestab mällu viimati valitud seadistuse, isegi pärast selle väljalülitamist või aku lahti ühendamist.
• Kui lamp on sisse lülitatud, siis hetkel kasutusel seadistust ei ole lambil näha. Hetkel kasutatava seadistuse leiate seadistuste režiimist.
Põlemise aeg – püsiv valgustus
• Kooskõlastatud EL-i deklaratsiooniga, mis on saadaval aadressil Petzl.com.
• PIXA 3R võimaldab konstantset püsivalgustust kogu põlemise ajaks.
• Kui aku on peaaegu tühi, hämardub tuli järsult minimaalse valgustuse tasemele:
reservrežiim.
• Reservrežiimis olev PIXA lamp võimaldab mugavat valgustuskaugust vähemalt 2 tunniks 5 meetrit.
Aku laadimise indikaator
• 30 minutit enne reservrežiimile langemist käib ere sähvatus; sama teeb ka uuesti sisse lülitamisel.
• Kui aku on laetud, süttib lambi ees punane märgutuli.


AKU/LAADIMINE


• Lambiga on kaasas Petzl Li-Ion aku. Võimsus: 930 mAh.
• Enne esmakordset kasutamist laadige aku täiesti täis.
• Liitiumioonakud kaotavad igal aastal 10% oma võimsusest. Pärast 300 laadimis- / tühjenemistsüklit on akul siiski umbes 70% esialgsest võimsusest.
• Kasutage akut temperatuurivahemikus -30 °C kuni + 40 °C. Alla -10 °C väheneb lambi jõudlus. Kui ümbritsev temperatuur on üle 65 °C, võib lambi jõudlus jäädavalt halveneda.
Laadimine
• Laadimisaeg: minimaalselt 3 tundi.
• Ühendage laadija alus USB 5 V väljundiga; adapteriga on kaasas seinalaadija. Lampi ei ole
soovitata laadida läbi arvuti.
• Pange lamp otse laadija alusele või ainult akule. Laadimise indikaator põleb: laadimise ajal vilgub roheliselt ja laadimise lõppedes jääb püsivalt roheliseks. Rikke korral põleb laadimisnäidik punaselt, mis tähendab, et peate pöörduma Petzli poole. Kui laadimise
indikaator ei põle, võib see tähendada halba ühendust. Efektiivseks laadimiseks peab aku temperatuur olema vahemikus 0 °C kuni 40 °C.
Hoiatus!
• Laadige ainult USB-kaabliga. Laadija väljundpinge ei tohi ületada 5 V.
• Kasutage ainult CE / UL-i heakskiidetud laadijat.
• Näpunäide: Laadimisaluse saab kinnitada tööpinnale kahe lameda kruviga, maksimaalse läbimõõduga 3,2 mm.
Aku laadimine
• Kasutage ainult spetsiaalset PIXA 3R jaoks mõeldud Petzli akut. Teist tüüpi aku kasutamine võib lampi kahjustada.
Ettevaatusabinõud aku käsitsemiseks
HOIATUS - plahvatuse ja põletuse oht.
• Vale kasutamine võib laetavat akut kahjustada.
• Ärge uputage akut vette.
• Ärge visake akut tulle.
• Ärge laske akul kokku puutuda liiga kõrge temperatuuriga. Järgige kasutussoovitusi ja säilitustemperatuure.
• Ärge hävitage akut; see võib plahvatada või eraldada mürgiseid aineid.
• Ärge kasutage kahjustatud ega modifitseeritud akut! Kahjustatud või modifitseeritud akud võivad käituda ettenägematult ja põhjustada tulekahju, plahvatusi või vigastusohtu.
• Utiliseerige kahjustunud aku vastavalt kehtivatele kohalikele eeskirjadele.
• Väärkasutuse korral võib akuvedelik akust välja voolata. Vältige sellega kokkupuudet. Juhusliku kokkupuute korral loputage kahjustatud kohta veega. Kui vedelik satub silma, otsige ka arstiabi. Väljavoolav akuvedelik võib põhjustada nahaärritust või põletust.
Vahetage aku välja ja utiliseerige defektne aku vastavalt kehtivatele kohalikele eeskirjadele.
Ettevaatusabinõud lambi kasutamiseks
• Antud lampi ei soovitata lastele.
Silmade ohutus
• Lamp on klassifitseeritud IEC 62471 standardi kohaselt 2. riskirühma (mõõdukas risk).
• Ärge vaadake otse põlevasse valgusallikasse.
• Lambi optiline kiirgus võib olla ohtlik. Vältige lambi valguse suunamist teise isiku silmadesse.
• Ere sinine valgus võib silma võrkkestale ehk reetinale tekitada fotokeemilisi kahjustusi, eriti lastel.
Elektromagnetiline ühilduvus
• Vastab 2014/30 / EL elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi nõuetele.
• Hoiatus: kui laviinipiipar on saatmis-/vastuvõturežiimis, võib see lampi häirida. Häirimise korral (mida tähistab laviinipiipari staatiline müra) liigutage laviinipiipar pealambist eemale.
Vastupidavus muljumistele ja kukkumistele – IP-indeks
Lambi taluvus:
• muljumisjõud 80 kg
• Langemine tasasele maapinnale kuni 2 meetrit.
• Tehti katseid äärmuslike temperatuuridega (-30 °C ja + 60 °C).
• Lamp on IP67: tolmukindel ja veekindel (30 minutit kuni 1 meeter).
Hooldus, puhastamine
• Lamp on vastupidav õlidele, rasvadele, liimidele, süsivesinikele, lakibensiinile ja pleegitajale.
• Lambi korpus ja objektiiv: kontrollige, kas aku kate on korralikult kinni. Pesta leige seebiveega. Ärge kasutage hapet. Ärge hõõruge abrasiivse tootega, eriti läätse. Vältige rasva pikaajalist kokkupuudet läätsega. Rasvaga kokkupuutel pühkige kuiva lapiga ja loputage
veega. Kui lampi satub kogemata vett, eemaldage patareid ja kuivatage lamp.
• Pael: Paela koos kinnitusplaadiga võib pesta pesumasinas (maksimaalselt 40°C). Ärge kasutage pesemiseks valgendajat. Ärge kuivatage kuivatis. Ärge peske kõrgsurvepesuriga.
Rikke korral
• Kui lamp ei lähe pärast laadimist põlema, siis võib lamp olla ooterežiimis. Kontrollige aku kontakte, aku võib olla lühises. Uuesti sisselülitamiseks, laadige mõni sekund lampi enne kui selle uuesti sisse lülitate. Kui lamp ikka ei tööta, pöörduge Petzli poole.
Hoiustamine
• Pikaajaliseks hoiustamiseks laadige aku 50% -ni.
• Hoiustage seda kuivas kohas, kus temperatuur jääb vahemikku -20° C kuni +40° C.
• Vältige aku täielikku tühjenemist.
• Laadige akut iga 3 kuu tagant.
• Ärge hoidke oma lampi ega akut kuumas kohas (näiteks autos päikesevalguse käes).
Transportimine
• Läätse kaitsmiseks keerake lambikorpust nii, et lääts oleks plaadi poole. See toiming lülitab lambi automaatselt välja ja lukustab lambi automaatselt takistades ka juhusliku sisselülituse.
• Lampi saate transportida POCHE (E78001) hoiukarbis.
Stroboskoopiline efekt
• Hoiatus: Olge pöörlevate masinate läheduses PIXA lambi kasutamisega ettevaatlik.
• Kui lambi valgustussagedus (310 Hz ± 10 Hz) on identne masina pöörlemissagedusega, ei näe kasutaja masin pöörlemist.
Keskkonna kaitsmiseks
• Utiliseerige lambid, kummist paelad, elektripirnid, patareid ja akud vastavalt kehtivatele kohalikele eeskirjadele (näiteks selleks ette nähtud konteinerites).
• Ärge visake neid tavalisesse prügikasti.
• Õigesti utiliseerides annate oma panuse kaitsta keskkonda ja rahva tervist.


Petzli garantii


• Lambil on kolmeaastane garantii materjalide või tootmisdefektide ilmnemise korral.
• Garantii ei kehti: normaalne kulumine, oksüdeerumine, ümberehitused või muudatused, vale
hoiustamine, kehv hooldus, aku lekke korral, õnnetuste tagajärjel tekkinud kahjustused.
Vastutus
• Petzl ei vastuta tagajärgede eest otseselt, kaudselt, õnnetuse korral või mõnd muud tüüpi
kahjustuse tekkimise korral, mis tulevad selle toote kasutamisest.


* vaata jooniseid originaaljuhendilt.

Menu

Logi sisse või loo konto.

Kui e-poe konto on loodud - logi sisse