Click for more products.
No produts were found.
0

Petzl Swift RL

Enne pealambi kasutamist peab:

Lugema ja aru saama kasutusjuhendist, kuidas toodet kasutada.

 • Tutvuma toote võimaluste ja kasutuspiirangutega.
 • Mõistma ja aktsepteerima kaasnevaid riske.

Nende hoiatuste tähelepanuta jätmine võib põhjustada raskeid vigastusi või surma.

REACTIVE LIGHTING ( REAKTIIVNE VALGUSTUS) tehnoloogia

REACTIVE LIGHTING tehnoloogiagl põhinev andur analüüsib ümbritsevat valgust ja

reguleerib automaatselt heledust vastavalt kasutaja vajadustele.

Lambi kasutamine

Sisse- ja väljalülitamine, valgustuse režiimi valimine

 • Lambil on kaks režiimi, REACTIVE LIGHTING ( reaktiivne valgustus) ja STANDARD LIGHTING (standardvalgustus) ning kolm heledustaset režiimi kohta (MAX BURN TIME, STANDARD ja MAX POWER ).

 • Lambi sisselülitamisel süttib automaatselt REACTIVE LIGHTING režiim.

 • Ühest režiimist teise lülitades püsib valgus samal heledustasemel.

 • Kui reaktiivse valgustuse režiimil olev lambi andur tuvastab, et antud keskkonnas on piisavalt valgust, vilgub lamp automaatselt kaks minutit tuhmimalt ning lülitub seejärel välja, et säästa akut.

 • Lambi põlemisaeg režiimis REACTIVE LIGHTING varieerub sõltuvalt kasutamisest.

 • Suuremate kiiruste jaoks (jalgrattasõit, suusatamine jne) soovitatakse kasutada pigem STANDARD LIHGTING režiimi.

 • REACTIVE LIGHTING režiimil võib lambi heledus suuresti varieeruda olenevalt keskkonnast ja tegevusest. Kohandage kindlasti oma valgustus (režiim ja heledus) vastavalt oma tegevusele.

 • Lambi sisse või välja lülitatamisel süttib energiamõõdik.

 • Varuvalgustuse aktiveerumisel hakkab lamp eelnevalt vilkuma. Kui lamp lülitub varuvalgustuse režiimile, annab see siiski piisavalt valgust kõndimiseks, kuid mitte dünaamiliseks tegevuseks (näiteks jooksmine, maastikurattasõit, suusatamine).

Aku laadimine

 • Liitiumioonakud kaotavad igal aastal 10% oma võimsusest. Pärast 300 laadimis- / tühjenemistsüklit on akul siiski umbes 70% esialgsest võimsusest.

 • Laadige ainult USB-kaabli abil. Laadija väljundpinge ei tohi ületada 5 V.

 • Kasutage ainult II kaitseklassi elektritarvitit (nii põhikaitse kui ka rikkekaitse on tagatud topeltisolatsiooniga või tugevdatud isolatsiooniga). Ärge jätke akut laadimise ajal järelevalveta.

 • Laadides akutUSB-laadijagavõi arvutigaon laadimisaeg 6 tundi.

 • Hoiatus: kuiarvutigaon ühendatudmitu USB-seadet, võiblaadimisaegpikeneda(kuni 24h).

 • Laadimisel süttib aku laadimise indikaatorpunaselt,kui aku on täis laetud, muutub punane indikaatortuli roheliseks ning jääb roheliseks kuni ühendate laadija aku küljestlahti.Kui laetelampikõrgema temperatuuri juures kui45 °C,süttib roheline märgutuli kohe, kui laadimine algab(kuilampihakatakse laadima pärast pikemat kasutustMAX POWERrežiimil).

 • Kasutage ainult Petzl ACCU SWIFT RL akut.Teist tüüpi aku kasutamine võib lampi kahjustada.

ÜLDINE TEAVE PETZLI LAMPIDE KOHTA

 • Kooskõlastatud EL-i deklaratsiooniga, mis on saadaval aadressil Petzl.com.

*A.Ettevaatusabinõud laetava akukäsitsemisel

HOIATUS -plahvatuse ja põletuse oht.

 • Vale kasutamine võib laetavat akut kahjustada.

 • Ärge uputage akut vette.

 • Ärge visake akut tulle.

 • Ärgelaske akulkokku puutudaliigakõrge temperatuuriga. Järgige kasutussoovitusi ja säilitustemperatuure.

 • Ärge kasutage kahjustatud ega modifitseeritud akut! Kahjustatud või modifitseeritud akud võivad käituda ettenägematult ja põhjustada tulekahju, plahvatusi või vigastusohtu.

 • Ärge ise akut hävitage; see võib plahvatada või eraldada mürgiseid aineid.

 • Utiliseerige kahjustunudakuvastavalt kehtivatele kohalikeleeeskirjadele.

 • Väärkasutuse korral võib akuvedelik akust välja voolata. Vältige sellega kokkupuudet. Juhusliku kokkupuute korral loputage kahjustatud kohta veega. Kui vedelik satub silma, otsige ka arstiabi. Väljavoolav akuvedelik võib põhjustada nahaärritust või põletust. Vahetage aku välja ja utiliseerige defektne aku vastavalt kehtivatele kohalikele eeskirjadele.

*B.Ettevaatusabinõud lambi kasutamiseks

 • Antud lampi ei soovitata lastele.

Silmade ohutus

 • Lamp on klassifitseeritud IEC 62471 standardi kohaselt 2. riskirühma (mõõdukas risk).

 • Ärge vaadake otse põlevasse valgusallikasse.

 • Lambi optiline kiirgus võib olla ohtlik. Vältige lambi valguse suunamist teise isiku silmadesse.

 • Ere sinine valgus võib silma võrkkestale ehk reetinale tekitada fotokeemilisi kahjustusi, eriti lastel.

Elektromagnetiline ühilduvus

 • Vastab elektromagnetilist ühilduvust käsitlevatele määrustele.

 • HOIATUS: see ei taga, et häireid ei esine. Kui märkate elektromagnetilist häiretoma lambi ja elektriseadmete vahel, lülitage lamp välja või hoidke see eemal tundlikest elektroonikaseadmetest (nt laviinimajakad, lennujuhtimisseadmed, sidevahendid, meditsiiniseadmed).

Energiamõjuga toote direktiiv

 • Vastab energiamõjuga toodete direktiivile (ErP) 2009/125 / EÜ.

 • Kohene täisvalgus;valguse toon: 6000–7000 K;kitsa valgusvihunimikiirgusnurk: 15 ° /kõrgeimalintensiivsusel: 36 °; lülitustsüklite arv: minimaalselt 13 000.

*C. Puhastamine, kuivatamine

 • Kokkupuutumisel mereveega loputage lamp mageda veega ning seejärel kuivatage.

 • Ärge laske kemikaalidel lambiga kokku puutuda.

*D. Hoiustamine, transportimine

 • Pikaajaliseks hoiustamiseks laadige aku täis (korrata iga kuue kuu tagant) ning eemaldage aku lambist. Vältige aku täielikku tühjenemist. Hoidke akut kindlasti kuivas kohas. Ideaalne hoiustustemperatuur on vahemikus 20–25 ° C.Sellistes tingimustes saab aku 12 kuuga tühjaks. Lukustage lamp, kui te seda ei kasuta, et vältida selle tahtmatut sisselülitamist.

*E.Keskkonna kaitsmine

 • Utiliseerige lampvastavalt kehtivatele kohalikeleeeskirjadele.

Modifikatsioonid / remonditööd

 • Keelatud väljaspool Petzlihooneid, välja arvatud varuosad.

Petzli garantii

 • Lambilon viieaastane garantiimaterjalide või tootmisdefektide ilmnemise korral (välja arvatud laetav aku, millele on tagatud garantii kaks aastat või 300 laadimis-/tühjenemistsüklit).

 • Garantii ei kehti: rohkem kui 300 laadimis- / tühjenemistsüklit, normaalne kulumine, oksüdeerumine, ümberehitused või muudatused, vale hoiustamine, kehv hooldus, õnnetuste tagajärjel tekkinud kahjustused, hooletussejätminevõi valekasutamine.

* vaata jooniseid originaaljuhendilt.

Menu

Logi sisse või loo konto.

Kui e-poe konto on loodud - logi sisse