Dünaamilised köied

Dünaamilised köied

Dünaamilised köied võimaldavad tänu oma tehnoloogilistele omadustele ja dünaamilisele reservile (hea venivus) summutada lööke ja kustutada kukkumise energiat. See teeb nad asendamatuks kasutades altjulgestust kaljuronimises, alpinismis, kõrgtöödel ja päästeoperatsioonidel kõrgustes.

 

KÖIE EHITUS

Köie südamik, köie kandvaim osa, koosneb sadadest kuni tuhandetest omavahel lõimelõngadeks keerutatud polüamiidkiududest. 
Ümber südamiku on kootud tihe punutis- sukk, mis kaitseb südamikku väliste mehhaaniliste mõjutuste eest nagu teravad kivid, kaljuservad, liiv jne. Suurema punutislõngade arv sukas annab parema venivuse. Väiksema, kuid tihedamalt kootud punutislõngade arvuga sukk on jälle parema kulumiskindlusega. Vt. joonist – "bobbins".

DÜNAAMILISE KÖIE PÕHIOMADUS

Kukkudes seinalt lahti julgestusse, dünaamiline köis venib ja sellega kustutab suure osa kukkumisenergiast, tänu millele jääb julgestusjaamale, vahepealsetele julgestuspunktidele, julgestusvööle ja ronija kehale mõjuv jõud "löögijõud" ("impact force") tunduvalt väiksemaks ja talutavamaks. Seega on tõenäosus, et mõni neist ülalloetletud punktidest järele annab ja raske õnnetuse põhjustab, tunduvalt väiksem. 
Dünaamilise köie venivus 80 kg staatilise koormuse juures on umbes 7-8 %, kuid võimsal, dünaamilisel kukkumisel venib köis kümneid protsente. Murdepunktis isegi kuni 40 %. Staatilistel köitel on venivus staatilisel koormusel umbes 1% ringis ja poolstaatilistel köitel veidi rohkem.

KÖITE TÄHISTUS

Köie otstesse ja passi on kirjutatud tehases terve rida tähti ja numbreid. Näiteks Beal'i köitel leiate sealt :

 • tootja nimi;
 • köie pikkus;
 • köie diameeter;
 • UIAA – Rahvusvahelise Alpinismiassotsiatsioonide Liidu nõuetele vastav toode;
 • CE – Euroopa tootjate poolt kasutatav ühtne vastavusmärgistus, mis näitab, et antud toode vastab "Uue lähenemisviisi" direktiividega kehtestatud nõuetele. Direktiivi nõuetele mittevastavaid tooteid ei lubata Euroopa turule;
 • EN 892 – dünaamiliste mägironimisköite Euroopa Liidu ohutusstandardile vastav toode;
 • ISO 9002 – rahvusvaheline vastavussertifikaat ettevõtte kogu toodangu konstantsele kõrgele kvaliteedile;
 • köie tüüp.

KÖITE TÜÜBID

 • SINGLE ROPE – ühekordsena ehk üksiku köiena kasutada lubatud köied tähistatakse märgiga 1 ringi sees (vt. joonist ülal) ja on diameetriga 9,4 kuni 11 mm. 
  Näit. Beal'i Stinger 9,4; Top Gun 10,5; Wall Master 10,5; Apollo 11,0 mm. Nende köite staatiline tõmbetugevus (aeglane koormuse tõstmine kuni katkemiseni) on ca 2000- 2400 kg.

  Topeltköisi on kahte tüüpi:

 • TWIN ROPE – kaksik- või paarisköis, tähistatakse kahe teineteist lõikava rõngaga (vt. joonist ülal). Kasutades twin- köisi, tuleb mõlemad köied korraga ronimismarsuudi iga vahejulgestuspunkti karabiinist läbi panna. 
  Näiteks Beal'i Ice Twin 7,7 mm.
 • DOUBLE ROPE (HALF ROPE)- meil nimetatakse ka pool- või kahekordne köis, tähistatakse sümboliga 1/2 (vt. joonist ülal). 
  Poolköite kasutamisel pannakse kumbki köis eraldi ja tavaliselt järjekorras vaheldumisi oma vahejulgestuspunkti karabiini.
  Näiteks Beal'i Ice Line 8,1 mm; Cobra II 8,6 mm; Verdon II 9 mm.
  Topeltköitena kasutatavad 8- 9 mm köied peavad uutena vastu 1200 – 1600 kg staatilise koormusele ja kuna neid on kaks, siis kogu koormus võib ulatuda 2400 – 3200 kg- ni.
  Topeltköite kasutamise eeliseid ühekordsete ees on mitu. Oht ja tõenäosus, et kukkuv kivi mõlema köie korraga läbi lõikab, on palju väiksem. Eraldatuna eri karabiinidesse on ka marsruudi kõverustest tingitud köite hõõrdumine reljeefil ja karabiinides märgatavalt väiksem, kui samal marsruudil kasutada ühekordset köit.

DOUBLE DRY märgiga tähistatakse köit, mille valmistamisel on kasutatud Beal'i eksklusiivset tehnoloogiat, hoidmaks köit kuivana isegi lumel ja liustikul kasutades. Üliõhukese ja vetthülgava, fluoriidisisaldusega polümeerikihiga on kaetud nii iga südamiku kui ka suka iga lõimelõng. See tagab, et köis ei ima vett , seega ei muutu vihmas, vees, lumel, jääl raskemaks ega jäätu ka miinustemperatuurides. 
Näiteks Beal'i Ice Twin 7,7 mm.
Kuid kaitsekiht ei ole igavene- kõik mis liigub, see kulub ja mida rohkem liigub, seda kiiremini. Kasutades sellist köit vaid jääl ja lumel, säilivad vetthülgavad omadused umbes paar aastat. Kasutades Double Dry köit aga pidevalt kaljumarsruutidel, kaovad vetthülgavad omadused kevadise lume kiirusega – ta ei ole selleks ja sinna mõeldud. 

LUBATUD UIAA STANDARDKUKKUMISTE ARV KÖIELE

 • Laborikatsetustega on tõestatud, et dünaamilise köie venivus kaob, kui ronija kukub julgestusse ülitugeva dünaamilise löögiga kas ühe korra või siis lihtsalt tugeva löögiga mitmeid kordi (sõltuvalt köie kvaliteedist). 
  Köie see omadus määratakse rahvusvaheliselt tunnustatud standardtestiga ja vaid litsentseeritud laborites tehtava maksimaalse lubatud UIAA standardkukkumiste arvu mõõtmisega konkreetsele köiele.
  FALL FACTOR ehk "kukkumisfaktori" arvutamiseks jagatakse keha langemistee pikkus kasutuses oleva (löögile ja venimisele alluva) köie pikkusega. Mida suurem see arv on, seda ohtlikum ja võimsam on köiele ja ka julgestuspunktidele mõjuv jõud. Vaata joonist.
  Näiteks- kuidas mõjutab kukkumisjõu poolt mõjutatava köie osa pikkus ja kinnituspunkdide paigutus kukkumisfaktori suurust:
 • FALL FACTOR 2 (vägagi eluohtlik, et mitte öelda garanteeritud matused või pikk haiglaravi) – ühekordse köie (single rope- 10 – 11 mm) testis visatakse alla 80 kg raskune ja kaksik- või poolköie (8,2- 9 mm) testis 55 kg raskune keha näit. 2,5 m kõrguselt kinnituspunktist ja sama pika köie otsa seotuna. Vaata joonist.
  Räägime lahti (võrdle juttu joonisega). 
  1. tegid esimese julgestuspunkti, kaalud 80 kg ja hakkasid üles ronima. 
  2. sõber hoiab julgestusköiest selles punktis kinni või on köis hoopis jäigalt samasse punkti kinnitatud. 
  3. ronisid ütleme 2,5 m ja kukkusid lahti. Tähendab löögile alluva ja venimisega lööki summutava köie pikkus on 2,5 m.
  4. sinu vabalangemiskogemuse pikkus, enne, kui su oma silma all köis nagu aegluubis rebeneb või jaama kinnituselement(did) kõrgeimas oktaavis kiunatades välja lendab(vad), on aga tervelt 5 m (2,5 m kinnituspunktini ja 2,5 m veel edasi, ning seda vist mingi keskmise vabalangemise kiirendusega- füüsikud parandagu mind).
  5. jagad lennutee pikkuse sind maise eluga ühenduses hoidva köie pikkusega. Saadud suhtarv näitab fallfactor'i väärtust. Antud juhul on selleks 2 ja mis pole mitte vähe.
  6. kuna kogu löök rakendub põhimõtteliselt vaid sinu selgroole, julgestusvööle, lühikesele köiejupile ja kinnituspunktile, siis tõenäoliselt vähemalt üks neist annab järgi.
  7. halvemal juhul võib ka sõber sulle teispoolsusesse järele lennata.

FALL FACTOR 1 (eluohtlik, kuid võimalusega mõnedel juhul pääseda terve nahaga) – ühekordse köie (single rope- 10 – 11 mm) testis 80 kg raskune ja kaksik- või poolköie (8,2- 9 mm) testis 55 kg raskune keha visatakse alla 5 m pikkuse köie otsast, kusjuures vahepeal, 2,5 m kõrguselt kinnituspunktist läbib köis kinnitatud vahekarabiiniga julgestuspunkti.
Räägime ka selle lahti. Mis siin teisiti on, miks see variant on vähem ohtlikum? Vaata jälle joonist.
1. ja 2. punkt. Samad, mis Fall factor 2 korral.
2. ronisid 2,5 m kõrgusele ja kinnitasid uue julgestuspunkti koos karabiiniga nõuetele vastavalt kuhugi ja panid köie karabiini. Ronisid veel 2,5 m ülespoole ja kukkusid jälle lahti.
3. nüüd on sinu vabalangemiskogemuse pikkuseks 5 m ja ka köie pikkuseks, mis parima kvaliteetse kitarrikeele moel laulma hakkab, samuti 5 m.
4. jagad mõlemad numbrid omavahel. Saad numbri 1. On väiksem ju, kui 2 (eelmine juhtum). Järelikult ohutum. Miks?!
5. aga sellepärast, et löögile ja seega ka venimisele alluva köie pikkus on 2 korda suurem ja ka 2 korda rohkem kukkumise energiat kustub köie 2 korda suurema venivuse tõttu. Veel kustub osa löögi energiast vahejulgestuspunktis tekkivas hõõrdumises. 
6. kuna nüüd rakendub sinu selgroole, vööle, köiele ja mõlemale julgestuspunktile juba palju väiksemad jõud, on lootus jääda elusana köie otsa pendeldama. Aga see sõltub juba ka sellest, millise kvaliteediga ja kui vana varustust sa kasutad.
Kel füüsikas kodutööd tehtud, võivad välja arvutada, millised uskumatud jõud tekivad faktor 2 kukkumisel nii lühikesele köiele. Köite venivuse kohta saate lähteandmed selleltsamalt lehelt.

Testi tulemusena saadakse konkreetsele köiele lubatud kukkumiste arv konkreetse suurusega kukkumisfaktori juures. UIAA poolt etteantud minimaalne standardkukkumiste arv, millele peab köis vastu pidama ilma omaduste muutusteta alla UIAA lubatud piirmäärade, on 5 standardkukkumist. 
Ühekordsetel köitel on see testidega määratud lubatud kukkumiste arv, sõltuvalt diameetrist ja köie ehitusest, 5 ja 15 vahel. Topeltköitel, kasutades ühekordsena (55 kg), aga 6- 10 ja kahekordsena 12- 30 vahel. 
Konkreetsemalt, näiteks Singing Rock uudse patenteeritud tehnoloogiaga ROUTE 44 toodetud köis R44 10,5 mm peab vastu 26 Faktor 1 kukkumist (ja seda mitte 80 kg vaid 100 kg raskusega). Ja Venemaal tehtud analoogsete katsetuste tulemuste põhjal, ei pea enamus Venemaal toodetud köitest vastu isegi ühte standardkukkumist (vaata http://www.alpclub.ur.ru/alp/mikhailov_book.html ). Paar erandit, enam kukkumisi vastu pidavad vene köied, ei ole aga kahjuks läbinud ametlikke teste UIAA poolt litsentseeritud laborites.

LÖÖGIJÕUD (IMPACT FORCE)
Teine moodus hinnata dünaamilise köie omadusi on mõõta inimesele ja julgestusvööle rakenduvat jääkjõudu (lööki), mida pole köie venivus suutnud summutada, ühe standardkukkumise juures. Mida venivam köis, seda väiksem osa kukkumisenergiast rakendub inimesele, julgestusvöö õmblustele ja julgestuselementidele (naelad, klemmid, friendid) ja ja seda ohutum on kukkumine. 
Parimatel köitel on esimese standardkukkumise löögijõud umbes 400- 700 kg, enamustel ronimisköitel 800 – 900 kg, kehvadel ja odavatel köitel 1000 kg ringis. Igal lahtikukkumisega lõppenud altjulgestusega ronimisel kaotab köis oma löögijõu summutamise võimes jämedalt võttes 50- 100 kg, st. hea kvaliteediga köie kolmanda standardkukkumise löögijõud oleks juba ca 850 kg, kuuendal 1000 kg, kümnendal 1200 kg ja nii edasi kuni dünaamilisest köiest on saanud staatiline köis ja ronida temaga altjulgestuses on eluohtlik.

METALLSERVA TEST
2002 aastal karmistas UIAA tunduvalt dünaamiliste köite soovitavate omaduste loetellu kuuluvat nn. "servatesti"- köit, mis jookseb nüüd üle 0,75 mm (varem tervelt 5 mm) raadiusega nurgaga täisnurkse metallserva, mõjutatakse faktor 1,77 kukkumisega. Vaata joonist. 
Maailmaturul on vähe selliseid köisi, mis sellise katsumuse vastu peavad. 
Beal'i köite hulgas on selliseid niivõrd vastupidavaid köisi tervelt seitse- Booster 9,7 mm; Flyer 10,2 mm; Top Gun 10,5 mm; Apollo 11 mm; Cobra 8,6 mm; Verdon 9 mm; Ice Twin 7,7 mm.
Kõnealune katsetus ei taga aga siiski, et köis peaks vastu analoogilise katsumuse ka looduses, sest kiviservad ei ole absoluutselt siledad, vaid abrasiivsed- teravate nurkadega oma mikroreljeefil.

SÕLMED KÖIES
Sõlmedega köite kohta kehtib täiel määral ütlus- "kett on just nii tugev, kui tugev on tema nõrgim lüli". Sõlm on köie nõrgim koht. Sõlmedega staatilise köie tõmbetugevus on vaid 40 – 80 % sõltuvalt kasutatavast sõlmest, sõlmedeta köie tugevusest. Austria juhisõlm e. "kaheksa" ja "surmasõlm" vähendavad vähimal määral köie tugevust- umbes 80- 85 %- ni. Mida väiksem on köie painderaadius sõlmes, seda suurem on tugevuse kaotus.

KÖIE HÕÕRDUMINE SERVADE VASTU
Ronides looduslikul reljeefil altjulgestusega, suurendavad köie alla jäävad teravad servad tunduvalt köie läbitõmbamiseks vajalikku jõudu, sellega kaasneb aga hõõrdumisest tingitud suka vigastusi. Raskemal juhul ka köie läbilõikamine. Seepärast, et trajektoori silumise abil vähendada hõõrdumist, tuleb karniiside alla ja marsruudi sisenurkadesse panna pikemad slingid. Sellistel keerulistematel marsruutidel ongi soovitav kasutada topeltköite tehnikat- vasakule poole jäävad julgestuselemendid pannakse vaskusse köide ja paremal asuvad paremasse.

"KUUM" LASKUMINE
Adrenaliini- või "edevussõltuvus" või rumalus ja teadmatus sunnib ja lubab tihtipeale laskumiskiirust suurendama julguspiirini või ülegi. Kiire laskumine võib vigastada köit ja tappa laskuja! Laskumiskaheksa (või muu laskumisvahend) kuumeneb kiirest laskumisest niivõrd ruttu ja hästi (valmistatud hea soojusjuhtivusega alum. sulamitest), et võib tõsiselt nõrgestada köit ja halvemal juhul isegi selle läbi sulatada (köite materjaliks on hästisulav polüamiid, sulamistemperatuuriga 250° C). Õige laskumiskiirus on jalakäia kiirus. 
Samuti ära lase tekkida olukorral, kus lõikuvad köied hõõrduvad suure koormuse all teineteise vastu (näiteks karabiinis)- ka siin soojeneb köis ja karabiin niivõrd, et paremal juhul pääsete suka vigastusega.

KÖIE KASUTAMISEST JA SÄILITAMISEST

 • köie peale astumine on keelatud! Maast või kalju pinnalt satub niimoodi peeneid abrasiivseid liivaosakesi läbi suka niitide ka köie südamiku kiudude vahele. Ja hiljem, köie paindudes, koormuse all läbi kaheksa liikudes, kulutavad need mikroskoopilised, teravate servadega osakesed, juuspeeneid kiudusid ja lõpuks lõikavad nad läbi, vähendades pikapeale tunduvalt köie vastupidavust = teie ohutust!
 • märkige üles kõik kukkumised altjulgestusse ja ligikaudne kukkumisfaktor, et teaksite, millal enam ei maksaks oma elu selle köie otsa riputada.
 • ärge unustage ka, et juba pärast ÜHTE väga tõsist, UIAA standardkukkumist ületavat kukkumist, tuleb see köis altjulgestusega ronimisest kõrvaldada, kui ELUOHTLIK (samuti julgestusvööd ja slingid, ekspressid mis olid sellel kukkumisel kasutuses), kui see oleks kasvõi samal päeval ostetud ja välimuselt pealtnäha täiesti korras. Ta on kaotanud oma hea venivuse! Dünaamilisest köiest on saanud staatiline!
  Peale selle tuleb dünaamiline köis koheselt kõrvaldada vastutusrikkast kasutamisest, kui:
 • köie südamik on vigastatud või rebenenud;
 • köie sukk on vigastatud või rebenenud;
 • kui köiele on sattunud sööbivaid või agressiivseid kemikaale- happeid, leeliseid ja mõningate soolade lahuseid.
  Köite hooldamine ja säilitamine:
 • enne esimest kasutamist kasta köis läbimärjaks ja enam vähem soojas kuivada. Arvesta, et köie pikkus väheneb sel juhul kuni 5%;
 • arvesta ka, et normaalsel kasutamisel köie diameeter suureneb ja pikkus väheneb kuni 5%;
 • peale sööbivate ainete väldi ka õlide, kütuste, värvide ja enamuste pesuainete köiele sattumist- nad nõrgendavad köie materjali;
 • hoia köit UV- kiirguse eest ja säilita puhtana ja kuivana jahedas ning kuivas kohas- liigne soojus ja otsene päikesekiirgus on köie surm (ja võib olla järgnevalt ka kasutajale);
 • määrdunud köie pesemiseks kasutada vaid vett ja vajaduse korral ainult kõige õrnemaid pesuaineid ja harja. On olemas spetsiaalsed, pesemist tunduvalt lihtsustavad harjad;
 • kontrolli köis visuaalselt ja sentimeeterhaaval katsudes üle pärast iga kasutamist, et leida üles vigastused, mis ilmneksid alles kasutamisel ja tõenäoliselt kurvalt;
 • ära iial hoia ega ka jäta köit, isegi ajutiselt, ruumi, kus keevitatakse;
 • hoia köit alati mingis kotis, et ta ei määrduks ega läheks sassi transportimisel.

KÖIT EI ANTA EGA PALUTA LAENUKS

Võib juhtuda nii, et sõber või tema sõber ja veel selle tuttav ei tea, kuidas köit hoida ja kasutada või ka unustavad öelda, mitu korda nad lahti kukkusid, mitu ja millised kivid köiele peale kukkusid. Kas sa julgeksid ja tahaksid enda elu sellise köie otsa riputada …?! OK, olgu, kõne alla võib see tulla ronides ülaltjulgestusega tehisseintel ja lihtsal marsruudil.
Aga kui pead pärast sellist "heategu sõbrale" kasutama sama köit objektiivselt ohtlikes olukordades, ronides altjulgestusega reaalsetes mägedes, kõrgetel kaljudel ju tihti asja juurde käiva lahtikukkumise võimalusega …?!?!

ENNE JA PÄRAST KASUTAMIST …

Enne ja pärast kasutamist on eluliselt vajalik köis sentimeeterhaaval üle vaadata, et leida võimalikke vigastusi ja hindamaks kulumist. Kui sukal või ka südamikul on tõsiseid vigastusi (lõikeid, sulanud kohad, rebendid jm.) on tervisele kasulik köis kohe ronimisest kõrvaldada. Kui ronimise ajal märkad või arvad, et kassi hammas, kirka teravik või kukkuv kivi võis köit vigastada, kontrolli kohe kahtlast kohta ja vastavalt olukorrale, vajadusele, võimalusele lõika see kohe välja.

DÜNAAMILISTE KÖITE KASUTUSAEG

Erialakirjandusest laenatud andmetel peaksid normaalkasutuses ohutuse tagama järgmised kasutusajad (kui muud juhuslikud tegurid välja jätta):

 • suhteliselt harva ja isiklikus kasutamises (puhkusel ja mõned nädalavahetused)- 2 kuni 3 aastat;
 • sage kasutamine (puhkusel ja sageli nädalavahetustel)- 1kuni 2 aastat;
 • väga sageli, professionaalne kasutamine, äriline- ja grupikasutus- 1 hooaeg kuni 1 aasta.
  Et teada saada köie valmistamisaastat, on Beal'i köitel südamikku sisse kootud värviline niit. Niidi värv määrab ära valmistamise aasta. 
  Vaata joonist. 
  Lisaks on Beal'i köitel südamiku sees läbi kogu köie veel õhuke ja kitsas lint, millele on trükitud kõik just selle köie juurde kuuluvad andmed, tähistused ja vastavussertifikaadid.

  Köite soovituslik kasutusaeg sõltub ka köie parameetritest. 
  Sertifikaadi (köie passi) järgsete konkreetsele köiele lubatud standardkukkumiste arvust sõltuvalt oleksid soovituslikud kasutamisajad:

  Passis lubatud UIAA standardkukkumisi (tk) Soovituslik kasutusaeg
  12 ja rohkem 200
  9 150
  6 100

  Köie ligikaudsed soovituslikud kasutuspiirid läbironitud meetrites sõltuvalt köie diameetrist:

  Diameeter (mm) Erikaal g/m) Soovituslik kasutusaeg (läbironitud meetrites)
  10 61- 65 1500 – 5000
  10,5 67- 69 7000 – 10 000
  2 * 8,5 17 000 – 25 000

  Normaalne altjulgestusega ronimine kulutab köit keskmiselt, ülaltjulgestusega ronimine rohkem ja laskumine mööda köit kulutab teda kõige rohkem. Mõistlik oleks pidada köite kasutamise kohta päevikut, kus oleks ära märgitud ka läbironitud meetrid. Lihtsal altjulgestusega ronimisel korrutatakse läbitud meetrid koefitsendiga 0,33, laskumise korral 1,66 ja ülaltjulgestusega ronides oleks koefitsent 1. Kui viimases tabelis lubatud meetrite arv täis saab, tuleb köie kasutamine aktiivseks julgestuseks lõpetada, kui seda mõnel muul põhjusel ei pidanud juba varem tegema. 
  Näiteks: üks päev altjulgestusega ronimist – 250 m * koefitsent 0,33 = 82,5 m; köiega laskumine- 2 inimest * 75 m= 150 m * koefitsent 1,66= 249 m; kokku 331 m. Juba 40 sellist ronimispäeva teeb 13 240 m! 

 • Ja lõpuks- kõik plastmassid ja polümeeridki vananevad – isegi kasutamata seisnud köied oleks tervislikum (et mitte öelda eluohutum) vahetada välja ca 10 aasta pärast!!!

MIKS KASUTADA VAID CE NING UIAA NÕUETELE VASTAVAID KÖISI

 • Alpinism, kaljuronimine, mägimatkamine ja ka kõrgustes töötamine on vaieldamatult ohtlikud tegevusalad. 
  Iga kindlustuskompanii jaoks on fakt, et Te kasutasite sertifitseerimata või nõuetele mittevastavat julgestusvarustust (vigastatud, oludele ja nõuetele mittevastavad või liiga vanad köied, julgestusvööd, karabiinid jne), mille purunemine põhjustas õnnetuse, küllaldaselt "edasikaebamiskindel" argument, jätmaks Teid või Teie pärijaid ilma kindlustushüvitisest.
 • Ja kõige olulisem – elu ju tegelikult tasub elamist!
Autor | 2016-12-20T23:31:00+00:00 detsember 20th, 2016|-15..- 6°C, Nõuanded, Päästetööd|0 Kommentaari