Kes või mis on IML ja IFMGA giidid?

/, Nõuanded/Kes või mis on IML ja IFMGA giidid?

Kes või mis on IML ja IFMGA giidid?

Kes või mis on IML ja IFMGA giidid?

Võib-olla oled parasjagu mõnda alpireisi broneerimas ning paned muuseas tähele, et matka juhivad IML või IFMGA kvalifikatsiooniga giidid. Mida see veel tähendab?

Vaatamata tõsiasjale, et Baltikum on lamedam kui pannkook, on mägimatkamine ja -ronimine Eestiski pikaajaliste traditsioonidega. Suuremad asjaarmastajad võisid Nõukogude ajal omandada ka erinevaid üleliidulisi kõrgetasemelisi kvalifikatsioone, mis tagas giididele ühtsed matkamis-, ronimis- ja ohutusalased oskused ning suurendas järk-järgult nende kogemuste pagasit ka juhtimise alal. Hetkeseisuga ei vasta aga kahjuks ükski Eestis õpetatav matka- või mägironimisgiidi kvalifikatsioon rahvusvahelisele UIAA (The International Climbing and Mountaineering Federation) mägigiidide standardile ning seetõttu tuleb huvilistel vaadata kaugemale. Antud artikkel on suunatud eelkõige kõigile neile, kes on mõelnud rahvusvahelisel areenil giidina töötamisele ning enda oskuste lihvimisele.

Läänemaailmas on kaks organisatsiooni, mis vastutavad rahvusvaheliselt tunnustatud mägi- ja mägironimisgiidide kvalifikatsioonide väljaandmise eest: IFMGA (International Federation of Mountain Guiding Associations ehk Rahvusvaheline Mägironimisgiidide Assotsiatsioonide Liit) ja UIMLA (Union of International Mountain Leader Associations ehk Rahvusvaheline Mägigiidide Assotsiatsioonide Liit). Selgitame IML ja IFMGA kvalifikatsioonide erinevusi ja sarnasusi allpool ka lähemalt.

Võib-olla küsid, et miks peaks ühel matkajuhil üldse sellised kvalifikatsioonid olema? Eelkõige seisneb konks asjaolus, et mitmetes riikides (näiteks Prantsusmaa, Šveits, Itaalia, Austria, Hispaania, Andorra jne) on nii mägigiidi kui ka mägironimisgiidi ametid seadusega reguleeritud (eelkõige ülisuure vastutuse tõttu inimeste elude eest), mistõttu on neis riikides giidina töötamine ilma vastava kvalifikatsioonita illegaalne ning karistatav. Vaadates UIMLA ja IFMGA liikmesriikide nimekirja ning inimeste suurenenud huvi nii mägimatkamise kui -ronimise osas, võib ennustada, et õige pea hakatakse antud ameteid reguleerima ka Skandinaavia riikides, Lõuna-Ameerikas ning Balkani riikides. Seega siis: kui Sind huvitab töötamine rahvusvahelisel areenil sooviga omada tunnustatud kvalifikatsioone, seisab Sul ees pikk ja põnev teekond läbi IFMGA või UIMLA kvalifikatsioonikadalipu!

Mõningates riikides giidina töötamise ja seadusandluse kohta leiad rohkem infot: https://uimla.org/mobility-rules/?amp

Olgu öeldud, et hetkeseisuga omab IML kvalifikatsiooni vaid üks eestlane ning IFMGA kvalifikatsiooni kahjuks mitte keegi (Lätis on 1 IML ning 1 IFMGA). Seega on Eesti matkaettevõtete ja reisikorraldajate enda tuleviku ja klientide huvides toetada neid matkajuhte, kes antud teekonnale sooviksid asuda.

Räägime nüüd neist kahest kvalifikatsioonist ning nende omandamise protsessist veidi lähemalt.

IML

Definitsioon: International Mountain Leader ehk Rahvusvaheline Mägigiid on isik, kelle kvalifikatsioon lubab rahvusvaheliselt tunnustatult läbi viia matkasid ja ekspeditsioone, millel

 • puudub kõrguspiirang;
 • puudub klientide arvu piirang;
 • pole lubatud kasutada kasse, ronimisvööd ja muud tehnilist alpinismivarustust (eriolukorras on lubatud kasutada julgestusnööri, slinge, karabiine ja matkakirkat, kuid nende kasutamisvajadus ei tohi olla etteplaneeritud);
 • pole lubatud ületada liustikke (va suvisel ajal ametlike matkaradadena markeeritud liustikel);
 • võib esineda suuremate lumeväljade ületamist, mille ohutu ületamine ei nõua kasside kasutamist;
 • talvetingimustes võib liikumiseks kasutada räätsasid, kuid kus maastik on pigem rulluv, laviinioht väiksem ning tingimused ei nõua alpinismivarustust.

IML kvalifikatsiooni saab omandada pea kõigis UIMLA liikmesriikides, ent loomulikult seab eestlasele piiri keelebarjäär. Inglise keeles saab antud kvalifikatsiooni aga omandada näiteks Ühendkuningriigis (https://www.mountain-training.org/qualifications/walking/international-mountain-leader) või Šveitsis (https://www.anniviersformation.ch/formation/mountain-leader/).

IML programmi läbimine võib olenevalt erinevate riikide süsteemile võtta aastaid, ent on see-eest äärmiselt põhjalik, mitmetahuline ja kindlasti vaeva väärt.

Kirjeldame näitena Ühendkuningriigi IML skeemi:

Eeldused:

 • Suurbritannia-sisese Mountain Leader skeemi läbimine;
 • minimaalselt 20 erinevates mägipiirkondades matkatud ja logitud suvist päeva;
 • minimaalselt 20 talvist logitud matkapäeva (Ühendkuningriigis, Iirimaal või muudes mägipiirkondades);
 • soovituskiri sobivalt isikult (eelistatavalt juba kvalifitseeritud mägigiidilt).

Protsess ise:

 • viis päeva kestev suvetreening Walesis (Plas y Brenin) või Šhotimaal (Glenmore Lodge), mis sisaldab kiirnavigeerimise eksamit;
 • iseseisev 30 suvise matkapäeva logimine oskuste ja teadmiste kinnistamiseks;
 • neli päeva kestev suveeksam Alpides;
 • viis päeva kestev talvetreening Alpides;
 • iseseisev 30 talvise matkapäeva logimine oskuste ja teadmiste kinnistamiseks;
 • neli päeva kestev talveeksam Alpides.

Nagu näha, pole tegu just kõige kiirema protsessiga, sest suur rõhk on iseseisval harjutamisel ja kogemuste saamisel. Juba olemasoleva suure kogemuste pagasi korral on huvilistel siiski võimalik taodelda (ilma eelneva ML kvalifikatsiooni omandamiseta) ka erisusi, et skeemi mingid osad vahele jätta. Kõigi asjaolude ideaalsel kokkulangemisel on kõige kiiremini võimalik ML+IML protsess läbida ca 2 aastaga.

Et aga rahvusvaheliste ettevõtete all tööle asuda, tuleb Sul omandada ka kehtiv esmaabikoolituse (min 16h) tõend ning erialane vastutuskindlustus. Seadusega reguleeritud riikides on vaja ka taodelda oma kvalifikatsiooni tunnustamist ning ajutist tööõigust.

IFMGA

Antud kvalifikatsioon paneb paika rahvusvahelised mägironimisgiidide standardid ning sisaldab väljaõpet neljal alal: alpinism, mäesuusatamine, jääronimine ja kaljuronimine. Ka seda kvalifikatsiooni saab omandada pea kõigis IFMGA liikmesriikides vastavalt oma keeleoskustele. IFMGA kvalifikatsiooniga mägironimisgiid võib kasutada kogu tehnilist alpinismivarustust ja tema tegevusel puudub kõrguspiirang, ent klientide arv giidi kohta tehnilistes tingimustes on maksimaalselt 2.

Eeldused (sõltub veidi riigist):

 • 2 soovituskirja (millest üks peab olema kvalifitseeritud IFMGA giidilt);
 • kehtiv esmaabikoolitus;
 • vähemalt 50 multi-pitch rada altjulgestuses ronitult, raskustase 5b või kõrgem;
 • vähemalt 60 lume ja jääga rada (10 sellest jääl – raskustase WI4 või kõrgem; 20 neist raskustase V ja enam; 30 raskustase III või enam);
 • ligikaudu 20 tippu viimase nelja aasta jooksul, millest 10 raskustase TD või enam;
 • vähemalt 30 skitouring päeva liustikuga maastikul;

Võib arvestada, et olenevalt Sinu kasutuses olevast ajast ja rahast kulub IFMGA programmi läbimiseks ca 5 aastat. Vene keele oskajad võivad IFMGA skeemi läbida näiteks Kõrgõzstanis, inglise keele kõnelejad Ühendkuningriigis või läbi East European Mountain Guides Association’i (järgmine vastuvõtt peaks toimuma aastal 2024).

Kokkuvõte

Lisaks mõlema kvalifikatsiooni spetsiifilistele oskustele õpib osaleja nii tehnilisi oskusi (laviiniohutus, esmaabi, mägipääste, navigeerimine, meteoroloogia, köietöö) kui ka pehmemaid oskusi (kommunikatsioon, grupijuhtimine, matkakorraldus, riskijuhtimine, motiveerimine, juriidiline raamistik). Kui tahame, et Eesti mägironimis- ja mägimatkamisgiidid oleksid ka tulevikus maailmatasemel ning et neil oleks võimalik ka legaalselt reguleeritud riikides töötada, on oluline noori neist võimalustest informeerida ning neid nende skeemide läbimisel toetada. Võib-olla oled Sina Eesti esimene IFMGA mägigiid?


Artikkel on valminud koostöös Näkid Metsa matkajuhtidega. Näkid Metsa on täiesti tavalised Maarjamaa näkid, kes juba pikemat aega oma kire jagamise mõtteid mõlgutanud on. Nende kogemustepagasid on sama eriilmelised kui nad ise. Koos korraldavad nad matkasid, kust ei puudu nii tehniline külg (navigeerimine, vee filteerimine, varustus, esmaabi) kui ka elamuslik pool (mediteerimine, jooga, metsakümblus, matkagurmee, piiride nihutamine).

Autor | 2023-08-16T16:24:03+00:00 august 16th, 2023|Matkamine, Nõuanded||0 Kommentaari